Panasonic飛達慈善復活跑2020出年3月開跑啦~活動繼續喺上水舉行,除咗10公里個人組、4公里青年組同1公里親子組,今年更增設半馬個人組,歡迎你嚟挑戰!

按此前往詳閱更多比賽詳情